Ngược

Review đam mỹ ngược tâm hoặc ngược thân hoặc cả hai, nói chung là có yếu tố ngược, sẽ được xếp vào list này. Cũng không nhất thiết phải là công ngược thụ, bị cuộc đời chà đạp cũng tính là ngược. Nói chung là có ngược thì mới có sóng gió, có sóng gió thì mới có truyện hay. Không ngược thì sao độc giả nhớ, KHÔNG NGƯỢC KHÔNG VUI ~~~

Bài mới

Review-ers

20POSTS12COMMENTS
1POSTS0COMMENTS

Most Recent

Skip to toolbar