LATEST ARTICLES

Review Ta re gio dap tuyet

[Review] Ta rẽ gió đạp tuyết

Thông tin cơ bản Truyện gốc: Ta rẽ gió đạp tuyết (Ngã thừa phong tuyết | 我乘风雪) Tác giả: Khí Ngô Câu Thể loại: Cổ đại, cung đình...
Review Chó săn

[Review] Chó săn

Thông tin cơ bản Tên truyện: Chó săn Tác giả: Tạp Bỉ Khâu Thể loại: Hiện đại Hiện đại, thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng ấm áp, hệ chữa...
Review Dinh Dưỡng Quá Tốt

[Review] Dinh dưỡng quá tốt

Thông tin cơ bản Tên truyện: Dinh dưỡng quá tốt Tác giả: Giới Thái Hồ Hồ Thể loại: Hiện đại Hiện đại, Nhân thú, Giới Showbiz, Hoan hỉ oan...
Đại Vương muốn nôn rồi, Đại Vương động thai khí rồi!

[Review] Đại Vương Muốn Nôn Rồi, Đại Vương Động Thai Khí...

Thông tin cơ bản Truyện gốc: Đại Vương Muốn Nôn Rồi, Đại Vương Động Thai Khí Rồi Tác giả: Vân Thượng Gia Tử (Trái Dừa Trên Mây) Thể...
Review Tự Lang - Nuôi sói

[Review] Tự lang – Nuôi sói

Thông tin cơ bản Tên truyện: Tự lang - Nuôi sói Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng Thể loại: Hiện đại Hiện đại đô thị, thương trường, có flashback...
Review Yêu một kẻ ngốc

[Review] Yêu một kẻ ngốc

Thông tin cơ bản Tên truyện: Yêu một kẻ ngốc Tác giả: Thủy Thiên Thừa Thể loại: Hiện đại Hiện đại thương trường, niên hạ, mỹ công cường thụ,...
Review Pho mát cắt lát

[Review] Pho mát cắt lát

Thông tin cơ bản Truyện gốc: Pho mát cắt lát Tác giả: Nhất Cá Mễ Bính Thể loại: Hiện đại tương lai gần (có một chút khoa học viễn tưởng,...
Tóm tắt phim Sơn Hà Lệnh

[Tóm tắt] Phim Sơn Hà Lệnh (Thiên Nhai Khách)

Drama Sơn Hà Lệnh (山河令 | Word of Honor/A Tale of the Wanderers) là bộ phim cổ trang võ hiệp chuyển thể từ tiểu...
Husky và sư tôn mèo trắng của hắn - Mặc Nhiên 12

[Tóm tắt] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn

Thông tin cơ bản Tác phẩm: Husky và sư tôn mèo trắng của hắn (二哈和他的白猫师尊) Khác: Bổn tọa đã hoàn lương, Hải đường vi vũ cộng...
Tóm tắt phim Bên tóc mai không phải hải đường hồng

[Tóm tắt] Phim Bên tóc mai không phải hải đường hồng

Drama Bên tóc mai không phải hải đường hồng (鬓边不是海棠红 | Winter Begonia) là bộ phim cổ trang Dân quốc chuyển thể từ tiểu...